Chalmers

Kund: SuMo / Chalmers

Produkt: Publikation

Supramolecular Biomaterials Centre (SuMo Bio­materials) på Chalmers är ett kompetens­centra i sam­arbete mellan akademi, företag och Vinnova. Målet är att ta fram kunskap om biomaterial. Dels för att bättre förstå redan existerande material, dels för att kunna skräddarsy egenskaper i nya. Grön forskning.