Dugges

Kund: Dugges Bryggeri

Produkt: Öletiketter

Med finaste malt och rejäla humlegivor förgyller de vår upptäcksresa genom öl­världen. Dugges vände sig till oss inför sitt 10-årsjubileum med önskan om en konse­kvent och tydlig form. Något som sticker ut och sam­tidigt hänger ihop. Detta är vårt gemen­samma resultat. Sprakande färger, unika för varje smak.