Chalmers

Kund: Chalmers

Produkt: Årsberättelse

10 000 studenter och 2 900 anställda ger en verk­samhet utmanande att sammanfatta i bokform. Vi fick i upp­drag att förnya Chalmers årsbe­rättelse som sett lika­dan ut i 7 år. Resultat: En 116-sidig limbunden bok, tryckt på det 100% återvunna pappret Co­coon från Antalis med guldfolierat sigill på obestruket omslag.